Informacje

Informacje

Szkoła na gazie

Metan z lokalnych ujęć ogrzeje Szkołę Podstawową nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju.

Współpraca między Jastrzębską Spółką Węglową a samorządem przynosi coraz ciekawsze i pożyteczne dla mieszkańców efekty. Metan, jako źródło energii, trafi do Szkoły Podstawowej nr 16. Najważniejsze prace umożliwiające uruchomienie instalacji grzewczej zostaną przeprowadzone podczas ferii zimowych, czyli w pierwszej połowie lutego. To nie będzie skomplikowana sprawa. Istniejąca instalacja zostanie przystosowana tak, aby mogła być zasilana gazem. Sposób pozyskiwania i transportowania metanu do szkoły też będzie dosyć prosty. Całą, niezbędną do tego infrastrukturę zbuduje Jastrzębska Spółka Węglowa. Gaz pojedzie specjalnie oznaczonym pojazdem, propagującym ideę „Zielone JSW”.

 

Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta

- Długo trzeba było przekonywać Jastrzębską Spółkę Węglową do tego pomysłu?
- JSW nie trzeba przekonywać do proekologicznych i służących miastu przedsięwzięć. Metan jest ekologicznym źródłem energii. Wykorzystanie gazu do ogrzewania szkoły dobrze wpisuje się w strategię zarówno Spółki, jak i miasta.

- Obu stronom opłaca się ta współpraca?
- Mamy świadomość, że JSW jest światowym liderem w zakresie technologii, natomiast nasze szkoły kształcą przyszłe kadry, niezbędne dla strategicznego rozwoju spółki. Właśnie na takiej, obustronnej i rzetelnej współpracy, można opierać przyszłość. To się opłaca wszystkim. Spółce, miastu i mieszkańcom.

- Metan ogrzeje tylko jedną szkołę?
- To początek szerszego projektu. Będziemy współpracować w sprawie dostarczania metanu także na potrzeby innych miejskich budynków.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search