Informacje

Informacje

Tygrysem raczej nie jesteśmy…

„Rzeczpospolita” opublikowała najbardziej prestiżowy i opiniotwórczy Ranking Samorządów. Jednym z kryteriów oceny była jakość zarządzania urzędem miasta. Jastrzębie-Zdrój wypadło słabo.

Prezydent Anna Hetman rządzi Jastrzębiem-Zdrojem od 2014 roku. To wystarczająco dużo, aby procesowi rządzenia miastem nadać autorski charakter. Gdyby wsłuchać się w autopromocyjne głosy płynące z magistratu, można by uznać ten okres za przysłowiowych siedem tłustych lat. Oceny zewnętrzne są jednak mniej optymistyczne. Często publikujemy wyniki rankingów, przygotowanych przez instytuty badawcze, wyższe uczelnie, prestiżowe redakcje. Z tych zestawień wyłania się dosyć pesymistyczny obraz Jastrzębia-Zdroju. Przodujemy jedynie w rankingu średnich zarobków, ale to jest zasługa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W zestawieniach opisujących skuteczność i jakość pracy samorządów, wypadamy blado. Potwierdzeniem tego jest Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” uznawany za najbardziej prestiżowy i opiniotwórczy w kraju. Co roku od 17 lat, gazeta publikuje zestawienie najbardziej rozwojowych lokalnych władz samorządowych. Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier prof. Jerzy Buzek. Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów. Pod uwagę brano ponad 50 kryteriów oceny.

Miarą rankingu są punkty przyznawane w czterech strategicznych kategoriach:

  • Trwałość ekonomiczno-finansowa - (zdolność do zwiększania dochodów wewnętrznych i korzystania z finansowania zewnętrznego).
  • Trwałość społeczna - (ocena działań mających bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców).
  • Trwałość środowiskowa - (sposób dostosowania samorządu do zmian klimatycznych).
  • Jakość zarządzania urzędem.

Jastrzębie-Zdrój znalazło się w zestawieniu miast na prawach powiatu. W skali kraju jest ich 65. Zajmujemy 47 miejsce. Wypadamy słabo na tle kraju i samego województwa śląskiego.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search