Informacje

Informacje

Udany 2020 rok w SM „JAS-MOS”

Rozmowa z Piotrem Szeredą, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Jas-Mos”.

- Jaki był ten mijający rok?

- To rok „spod znaku wirusa”, który nie był dla nas łatwy. Musieliśmy normalnie funkcjonować mimo rygorów sanitarnych i zasad dystansu społecznego. Ograniczony kontakt naszych pracowników z lokatorami powodował wiele utrudnień w funkcjonowaniu spółdzielni.

- Wielu ludzi zachorowało albo przechodziło kwarantannę w związku z podejrzeniem zakażenia. Jak sobie z tym radziliście?

- To prawda. Wielu z naszych pracowników, a także lokatorów przechodziło etap kwarantanny, a także choroby. Pomimo tego wszyscy staraliśmy się normalnie żyć, współpracować i realizować zadnia zgodnie z planem. Nasza spółdzielnia na bieżąco wykonywała zadania eksploatacyjne, remontowe i księgowo-finansowe. Dzięki wyrozumiałości lokatorów, nasi pracownicy mogli spokojnie wykonywać obowiązki.

- Wiele z tych zadań jest terminowych i obowiązkowych.

- Zgadza się. Nie tylko Zarząd i pracownicy, ale także Rada Nadzorcza wykonywała zdania statutowe zgodnie z założonym planem na rok 2020. Warto przypomnieć, że gdy dotknęła nas epidemia pracownicy zdecydowali się na zawieszenie części świadczeń z wynagrodzeń co pozwoliło zakupić środki ochrony zabezpieczające lokatorów i nas przed skutkami zakażenia. Pomimo wielu trudności udało się nam wspólnie przeprowadzić w bezpiecznych warunkach Walne Zgromadzenie podsumowujące rok 2019. Dla mnie bezpośredni kontakt z lokatorami jest bardzo ważnym elementem mojej pracy. Cieszę, że udało mi się zorganizować jedną serię spotkań konsultacyjnych w terenie z lokatorami.

- Jakie najważniejsze prace zostały wykonane przez spółdzielnię?

- Z dużych prac remontowo-modernizacyjnych w tym roku wykonaliśmy, m.in.: wymianę dźwigów osobowych na ulicy Śląskiej i Kaszubskiej. W sumie zostało wymienionych osiem wind za ogólną kwotę 1 360 tys. złotych. Pomalowano klatki schodowe w budynkach przy ulicach: Poprzecznej, Wiejskiej, Krasickiego, Słonecznej, Zielonej, Harcerskiej na ogólną kwotę 542 tys. złotych. Na wniosek lokatorów zrealizowano termomodernizację na sześciu budynkach przy ul. Słonecznej, Krótkiej, Zielonej na ogólną kwotę 3 710 tys złotych. Ponadto zrealizowaliśmy wiele zadań: roboty brukarskie, dekarskie, elektryczne.

- To z funduszu remontowego, a co zostało zrealizowane z funduszu eksploatacyjnego?

- W tym zakresie główne usługi to oczywiście administrowanie zasobami, utrzymanie ładu, czystości i porządku w budynkach i na terenie zewnętrznym, windykowanie zadłużeń, rozliczanie naszych nieruchomości z dostaw wody i centralnego ogrzewania, opłat za wywóz odpadów komunalnych itp. W ramach prac eksploatacyjnych realizujemy też takie zadania jak budowa wiat na odpady komunalne, których w tym roku wykonaliśmy sześć. Utrzymujemy też zieleń i na wniosek naszych lokatorów wykonaliśmy 61 nowych ogródków przed klatkami, zadbaliśmy o przycinkę, wycinkę oraz nowe nasadzania drzew. W ramach prac eksploatacyjnych również zostały zmodernizowane place rekreacyjne i zabaw.

- Jakie plany na 2021 rok?

- Na grudniowym posiedzeniu Rada Nadzorcza zatwierdziła nasz plan finansowo-gospodarczy. Obejmuje on najpilniejsze prace remontowe i modernizacyjne. Jednym z większych zadań jest modernizacja instalacji gazowych. Planujemy też powiększyć liczbę miejsc parkingowych i wymienić windy w kolejnych budynkach. Chcemy zmodernizować instalacje elektryczne oraz domofony, pomalować kolejne klatki schodowe oraz wiele innych prac na ogólna kwotę ponad pięć milionów sześćset tysięcy złotych.

- Dziękuję za rozmowę i życzę Wesołych Świąt oraz realizacji planów w Nowym Roku 2021.

- Ja także korzystając z możliwości chcę Waszym czytelnikom oraz redakcji „Nasze Jastrzębie” złożyć życzenia: Życzę Wam zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów w 2021 roku. W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok żegnamy minione miesiące. Pełni nadziei razem spoglądamy w przyszłość i razem pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile, w pokoju i wzajemnej bliskości.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search