Informacje

Informacje

Uprzejmie donoszę

Donoszenie weszło w krew nie tylko niektórym europosłom, ale także samorządowcom. Prezydent Anna Hetman poskarżyła się do wojewody na radnych, ale nie miała racji.

Annie Hetman nie spodobała się legalnie podjęta przez Radę Miasta uchwała dotycząca płatności za pieczę zastępczą. Chodziło o nieduże pieniądze, a istotą proponowanych zmian było poprawienie sytuacji dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Prezydent postanowiła jednak poszukać dziury w całym i zwróciła się do wojewody, aby uchylił uchwałę Rady Miasta. Jak się okazało, donos był bezpodstawny.

- Traktuję Pani pismo jako „sygnał w sprawie” informujący organ nadzoru, że w Pani opinii uchwała Rady Miasta w sposób rażący narusza przepisy Konstytucji RP. Uprzejmie informuję, że wnikliwie przeprowadzona ocena legalności przedmiotowej uchwały nie pozwoliła organowi nadzoru na uznanie, że akt ten dotknięty jest istotną wadą prawną - odpisała zastępca naczelnika Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. (fil)

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search