Informacje

Informacje

Walka z koronawirusem w JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjął 10 marca uchwałę w sprawie podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W Spółce rozpoczęto przygotowania do wdrożenia procedury zdalnego mierzenia temperatury ciała pracowników wchodzących do zakładów pracy.

 

Wstępne konsultacje medyczne dla osób, które zgłosiły się do pracy, choć mają objawy chorobowe, będą odbywały się w specjalnie do tego celu przygotowanych namiotach. Dyrektorzy pracy i dyrektorzy w Biurze Zarządu oraz w Zakładzie Wsparcia Produkcji mogą polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Sytuację monitoruje kierownictwo spółek i zakładów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW oraz zarząd Spółki.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search