Informacje

Informacje

Wspomnienie śp. Norberta Lorenza (1929 – 2021)

Previous Next

Uroczystości pogrzebowe śp. Norberta Lorenza
rozpoczną się w piątek, 4 czerwca 2021 r. o godz. 11:00
w kaplicy cmentarnej przy ul. Rudzkiej w Rybniku.
Po różańcu Msza św. o 11:30 i odprowadzenie do grobu.
Requiescat in pace.

Pan Norbert Lorenz, syn Rudolfa i Klary z domu Rojek urodził się 12.04.1929 r. w Rybniku. Zasłużony Członek Honorowy PCK odszedł do domu Ojca na wieczną szychtę w piątek, 28.05.2021 r. o godzinie o 23.55 w domu rodzinnym Rybniku w wieku 92 lat. Pozostanie we wdzięcznej pamięci koleżanek i kolegów z KWK „Borynia” i PCK.
Cześć Jego Pamięci !

Pan Norbert Lorenz osiągnął zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia w ruchu honorowego krwiodawstwa: swoją działalność w PCK zaczął w 1947 r. Był niestrudzonym propagatorem i organizatorem masowych akcji honorowego oddawania krwi. Pozyskał dawców, którzy oddali 3000 litrów krwi. W KWK „Jankowice” w Rybniku-Boguszowicach, a potem w KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadził kilkaset pogadanek na temat znaczenia honorowego krwiodawstwa, wykorzystując kopalniany radiowęzeł i szkolenia okresowe. Promował ruch HDK PCK poprzez  wywieszanie ulotek i reklam w kopalnianych gablotach. Był sanitariuszem Pogotowia Ratunkowego PCK w Rybniku.

Z inicjatywy pana Norberta zorganizowano Klub HDK PCK przy KWK „Jankowice”, który należy do wyróżniających się Klubów HDK w powiecie rybnickim. Zorganizował Klub HDK PCK przy KWK „Borynia”. Klub ten działa do dziś, jest najprężniejszym klubem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, rocznie przeprowadzał 5 masowych akcji honorowego krwiodawstwa. Pan Norbert pozyskał kilkuset nowych dawców krwi, dla których zorganizował kilkadziesiąt akcji wyjazdowych oddawania krwi. W latach 1995-1994 jako instruktor PCK organizował i prowadził na tych 2 kopalniach szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pan Norbert w roku 1976 współtworzył Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju.
W latach 1985-2012 pełnił funkcję członka Zarządu Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju,
a od 2012 r. Honorowy Prezes tego Zarządu. Członek Śląskiej Okręgowej Rady Reprezentantów
(od 2001 przez 2 kadencje). W 2005 r. delegat Śląskiego Okręgu PCK w Katowicach na Krajowy Zjazd PCK w Warszawie, w 2011 delegat na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PCK w Warszawie.
Od 1994 Honorowy Członek Zarządu Koła PCK przy KWK „Borynia”.

Od 2016 r. pomimo niepełnosprawności ruchowej nadal czynnie udzielał się poprzez wspomnienia, wywiady do mediów (lokalna prasa, Jastrzębski Portal Informacyjny JasNet), archiwizację zdjęć, przygotował do druku książkę pt. „Wspomnienia społecznego działacza PCK w latach 1947-2016”, Wyd. Loka, Rybnik 2017 (150 stron), która będzie dodatkowym źródłem informacji historycznych dla Oddziałów PCK w Rybniku, Wodzisławiu, Raciborzu, Jastrzębiu-Zdroju i Katowicach. Ponadto 5.11.2016 na akademii 40-lecia działalności PCK w Jastrzębiu-Zdroju jako nestor PCK dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi działaczami PCK i HDK. Do końca interesował się działaniami HDK i PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Pozostanie we wdzięcznej pamięci koleżanek i kolegów z KWK „Borynia” i PCK.
Cześć Jego Pamięci !

 

Odznaczenia pana Norberta Lorenza:

 • Godność Członka Honorowego PCK nr 274 z 13.12.2003;
 • Wyróżnienie „KRYSZTAŁOWE SERCE” – 14.10.1993
 • Złoty Krzyż Zasługi 27.11 1985

 

 • Odznaka Honorowa PCK IV stopnia nr 8734 – 25.04.1959
 • Odznaka Honorowa PCK III stopnia nr 21019 – 08.04.1965
 • Odznaka Honorowa PCK II stopnia nr 49609 – 06.04.1976
 • Odznaka Honorowa PCK I stopnia nr 75263 – 10.10.1982

 

 • Medal 50-lecia PCK nr 4770 – 17.04.1969
 • Medal 60-lecia PCK nr 783 – 08.05.1979
 • Medal 70-lecia PCK nr 998 – 07.05.1989
 • Medal 80-lecia PCK nr 854 – 06.05.1999
 • Medal 90-lecia PCK nr 912 – 04.05.2009
 • Medal 100-lecia PCK –           2019

 

 • Medal 25-lecia Honorowego Krwiodawstwa nr 1207 – 10.11.1983
 • Medal 30-lecia Honorowego Krwiodawstwa nr 2146 – 10.10.1988
 • Medal 40-lecia Honorowego Krwiodawstwa – 05.11.1998
 • Medal 50-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK 1958-2008
 • Medal 55-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK 1958-2013
 • Medal Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Katowicach – 2001
 • Medal PCK dziękuje Honorowym Krwiodawcom – 2008
 • Medal Pamiątkowy Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK „Twoja Krew Ratuje Życie” 2009;
 • Medal Śląski Zarząd Okręgowy PCK w Katowicach Patron Krwiodawców św. Maksymilian Kolbe

 

 • Medal 40-lecia PRL nr 4/ 218/84M z 22.07.1984;

 

 • Medal za Zasługi dla Obronności Kraju nr B-170568 z 10.10.1975;
 • Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju nr 7 z 10.10 1982;
 • Złota Odznaka Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju nr 1404 z 26.10 1984;
 • Złoty Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju nr 3861 z 20.01.1987;
 • Medal 35-lecia Obrony Cywilnej z 26.02.1986;

 

 • Srebrny Medal Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego nr 112756 z 14.12.1985;
 • Srebrny Medal Zasłużony dla Górnictwa PRL nr 112-111/85 z 4.12.1985;

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search