Informacje

Informacje

Zawieszone kluby seniora

Wojewoda Śląski podjął decyzję w sprawie czasowego zawieszenia działalności m.in. klubów seniora.

Czytamy w niej m.in. "polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa śląskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie całego województwa śląskiego, w terminie od dnia 20 października 2020 r. do odwołania w:

  1. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+;
  2. środowiskowych domach samopomocy;
  3. warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu".

 

 

 

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search