Informacje

Informacje

Zdobądź 5 000 złotych na realizację swojego projektu!

Do 15 marca  trwa nabór do projektu “Śląskie Lokalnie 2021 - 2023” finansowanego z programu NOWE FIO z Narodowego Instytutu Wolności. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 złotych.

Śląskie Lokalnie to inicjatywa, dzięki której FIO rozda łącznie kwotę 1,4 mln zł na oddolne inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego. Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych. Zorganizowane zostaną trzy edycje konkursu, w trakcie których uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

Wnioski może składać:

  1. Młoda organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcyod dnia złożenia wniosku. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 30 tysięcy złotych (za poprzedni rok obrotowy).

  2. Grupa nieformalna, składająca się z przynajmniejtrzech osób, nieposiadających osobowości prawnej, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności.

  3. Organizacja pozarządowa (patron)to taka organizacja, która składa i realizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search