Informacje

Informacje

Zgoda buduje

Zakończył się trwający od wielu lat konflikt między członkami Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, a niektórymi przedstawicielami jastrzębskiego Prawa i Sprawiedliwości.  W negocjacje, których finałem było podpisanie porozumienia, zaangażowali się:  prezes GSM Gerard Weychert, poseł Grzegorz Matusiak i występujący w charakterze negocjatora radny Tadeusz Sławik.

Strony zobowiązały się do zakończenia polubownie wszystkich spraw sądowych, w jakich uczestniczyły osoby podpisane pod porozumieniem. Obiecano sobie również, że nie będą publikowane teksty naruszające dobre imię sygnatariuszy porozumienia. To ważny krok dla obu stron i całego miasta,  ponieważ ten konflikt nie służył jakości życia publicznego w Jastrzębiu – Zdroju.

Pod porozumieniem  podpisali się między innymi:

Gerard Weychert - prezes GSM, Agnieszka Cichoń - zastępca prezesa GSM, Radosław Pluta - zastępca prezesa GSM, Dariusz Janicki - redaktor naczelny gazety „Twoja Spółdzielnia”, Damian Jeszka – radca prawny GSM, Tadeusz Sławik – radny i mediator porozumienia, Grzegorz Matusiak – poseł na Sejm RP, Andrzej Matusiak – radny, Jerzy Filar - redaktor naczelny gazety “Nasze Jastrzębie”, Mirosław Kolb – radny.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search