Kontakt

Kontakt

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, Prusa 17,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info

Redaktor naczelny:
Jerzy Filar

Sekretarz redakcji:
Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

Redaguje zespół.

Reklama:
Mariola Szołtys
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info

Olimpia Meus- Możdżeń,
502 364 029, olimpia-reklama@naszagazeta.info


Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.

Formularz kontaktowy

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search