Zielone Jastrzębie

Honorowa Szpada Górnicza dla Prezesa PEC w Jastrzębiu-Zdroju

19 listopada, w mysłowickiej cechowni kopalni KWK „Wesoła” odbyła się XXIV Biesiada Gwarecka zorganizowana przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” KWK „Wesoła”, na którą zaproszenie otrzymał Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

Zwyczaj organizowania gwareckich biesiad sięga w Europie XVIII - XIX wieku. W Polsce ta obrzędowość górnicza była kształtowana w XX wieku, głównie w krakowskiej AGH oraz kontynuowana wśród jej absolwentów realizujących się później w zawodzie.

Uroczystość jest znakomitą formą kontynuacji tradycji i zwyczajów, jakim górnicy pozostają wierni od kilkudziesięciu dekad. Organizowanie gwareckich biesiad, spotykanie się po ciężkiej pracy na kopalni, wiąże się przede wszystkim z obchodami święta patronki górników - św. Barbary. Dziś to górnicze święto jest obchodzone we wszystkich kopalniach, a karczma piwna jest w naszej ojczyźnie szczególnie cenną i pielęgnowaną barbórkową tradycją obyczajowości górniczej.

Po otwarciu gwareckiej uroczystości następuje część oficjalna, w trakcie której brać górnicza wręcza odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym górnikom oraz ludziom, którzy przysłużyli się ich wspólnocie. Wśród odznaczonych podczas XXIV Biesiady Gwareckiej KWK „Wesoła” zorganizowanej przez MOZ NSZZ „Solidarność” znalazł się Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Jastrzębie-Zdrój, Pan Paweł Szczeszek.

Tradycja wręczania honorowej szpady pochodzi z dawnych czasów, kiedy to białą broń nosili ludzie wolni oraz wykazujący się szlachetnością wobec innych. Obecnie szablą odznaczani są ludzie wyróżniający się swoją postawą wobec społeczności górniczej. Przywilej jej wręczania, a następnie przypinania zarezerwowany jest tylko dla najzacniejszych przedstawicieli bractwa.

Prezes Zarządu PEC Jastrzębie-Zdrój Honorową Szpadą Górniczą za zasługi dla rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony osobiście przez Przewodniczącego MOZ NSZZ „Solidarność” Pana Adama Byzdrę.

Paweł Szczeszek, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.:
- Serdecznie dziękuję braci górniczej „Solidarności” za zaproszenie mnie na tak szczególną na Górnym Śląsku uroczystość oraz tradycyjną biesiadę. Wzięcie udziału w tym gwareckim święcie oraz otrzymanie tego ogromnego wyróżnienia, to dla mnie niezwykły zaszczyt. Jeszcze raz pragnę złożyć wszystkim górnikom najlepsze życzenia. Szczęść Boże.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search