Zielone Jastrzębie

Mocniejsi na rynku ciepła

PGNiG TERMIKA podpisuje porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy PGNiG TERMIKA SA a: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., Spółką Energetyczną „Jastrzębie” S.A., oraz NYSAGAZ sp. z o.o.

Podpisanie porozumienia odbyło się 5 października br. Podpisali je: Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGNiG TERMIKA, Tomasz Wilczak, członek zarządu, wiceprezes ds. technicznych PGNiG TERMIKA, Paweł Szczeszek, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Paweł Strączyński, członek zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Marek Rusakiewicz, prezes zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie”, Artur Michałowski, zastępca prezesa zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie”, oraz Janusz Dobrosielski, prezes zarządu NYSAGAZ.

Proces konsolidacji i restrukturyzacji grupy ma na celu wzmocnienie jej pozycji rynkowej w celu usprawnienia zarządzania w poszczególnych obszarach współpracy spółek tworzących grupę, a przez to wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku. Zgodnie z zasadami porozumienia, spółki będą współdziałać w interesie grupy, w szczególności w zakresie realizacji strategii zgodnie z przyjętym modelem biznesowym.

Na podstawie podpisanego porozumienia spółki zależne od PGNiG TERMIKA zobowiązują się do realizacji interesu grupy, optymalizacji podejmowania decyzji strategicznych, a także ograniczenia wewnętrznej konkurencji poprzez specjalizację i redukowanie powielania kompetencji. Wedle zapisów porozumienia spółki muszą zapewnić bezpieczeństwo przepływu informacji, w szczególności stanowiących informacje wrażliwe oraz zapewnić ich sprawny przepływ pomiędzy PGNiG TERMIKA a spółkami, które są stroną porozumienia.

Porozumienie szczegółowo określa obszary oraz zasady współpracy, które wymagają koordynacji, w celu optymalizacji funkcjonowania Grupy, a także zapewnienia jak największej efektywności w zakresie prowadzonej działalności i realizacji wyznaczonych celów.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search