Sport

Szachowali pod Wawelem

Ciekawy turniej dla młodych szachistów odbył się w Krakowie. Zawody zorganizowano z okazji setnej rocznicy utworzenia Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz 65 rocznicy powstania Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W turnieju wystąpili zawodnicy UKS PIONIER i – jak  zawsze – odnieśli sukcesy.  Leonard Łęcki zajął pierwsze miejsce w kategorii do lat 12.

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search