Fedrujemy

Alokacja trwa

1716 pracowników chce skorzystać z pakietu osłonowego. 324 osoby zadeklarowały chęć skorzystania z jednorazowych odpraw pieniężnych, pozostali chcą odejść na urlopy górnicze.

Kolejnych 120 pracowników brygad robót przygotowawczych kopalni Krupiński zostało przeniesionych do Ruchów Borynia i Zofiówka. Do tej pory miejsca pracy w nowych kopalniach znalazło ponad 200 pracowników Krupińskiego. Następnych stu pracowników zakładu zostanie przeniesionych do kopalni Pniówek i Budryk w pierwszej połowie lutego. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończono zbieranie deklaracji od pracowników, którzy wyrażają chęć skorzystania z urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search