Fedrujemy

Bezpieczeństwo nie ma ceny

W 2016 roku nakłady na bezpieczeństwo pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej przekroczyły 643 miliony złotych. W przeliczeniu na jednego zatrudnionego oznaczało to wydatki w wysokości około 26,4 tys. zł.

Najwięcej pieniędzy przeznaczono - podobnie jak w minionych latach - na zwalczanie zagrożenia metanowego, na które JSW wydała 172 mln złotych. Obejmuje ono także badania pokładów i skał, wyposażenie załogi w sprzęt pomiarowy do określenia stanu zagrożenia gazowego, budowę i utrzymanie sieci rurociągów metanowych oraz utrzymanie centrali metanometrycznej i zakupy czujników.

142,8 mln złotych kosztowała spółkę profilaktyka pożarowa i budowa tam izolacyjnych. 66 milionów złotych JSW przeznaczyła na działania skoncentrowane na zwalczaniu zagrożenia klimatycznego, które polegają między innymi na budowie tam wentylacyjnych oraz zakupie i remontach urządzeń chłodniczych.

Z kolei profilaktyka w zakresie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego pochłonęła w ubiegłym roku 35,8 mln złotych - w ramach walki z tym zagrożeniem budowane są między innymi zapory przeciwwybuchowe, kupowany jest pył do opylania wyrobisk i środki do zraszania oraz sprzęt do pomiarów zapylenia.

Kopalnie JSW ponoszą również nakłady na profilaktykę związaną z zagrożeniem zawałami, tąpaniami i zagrożeniem wodnym - ponad 25 mln zł. Około 103 mln zł wydano na posiłki profilaktyczne i napoje, odzież ochronną i obuwie robocze oraz specjalną odzież i obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej, które zabezpieczają górników przed uciążliwymi warunkami pracy i chorobami zawodowymi.

Źródło: JSW

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search