Fedrujemy

Drony w służbie górnictwa

Jastrzębska Spółka Węglowa opracowała nowatorski system analizowania składowisk węgla z powietrza. Projekt dofinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Stosowanie dronów przyniesie JSW nie tylko oszczędności, ale także spore zyski. To jedna z najbardziej rozwojowych gałęzi przemysłu. JSW należy w Polsce do liderów, jeżeli chodzi o komercyjne zastosowanie dronów.

 

JSW Innowacje, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej JSW, powstała w ubiegłym roku, ale już stanowi jeden z najważniejszych w kraju ośrodków badawczo - rozwojowych. Pole jej zainteresowań jest bardzo szerokie i obejmuje, m.in. eksploatację złóż, nowoczesne modele zarządzania, systemy telekomunikacyjne w wyrobiskach, teleinformatykę, wentylację i klimatyzację kopalń, BHP, ochronę środowiska, rewitalizację terenów pogórniczych, a także technologie przełomowe. Do tej ostatniej kategorii należą niewątpliwie prace nad zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych w przemyśle wydobywczym.

 

Pierwsze testy przeprowadzono wiosną ubiegłego roku w kopalni Pniówek.

 

Dron przeleciał nad terenem kopalni i uzyskał dane pozwalające stworzyć mapę oraz obliczyć objętość składowisk węgla. Loty testowe zakończyły się pełnym sukcesem. JSW Innowacje zrealizowała także szereg komercyjnych przedsięwzięć z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Przeprowadzono, m.in. inwentaryzację składowisk węgla w dwóch kopalniach i przygotowano mapę zwałowiska po eksploatacji górniczej wraz z analizami przestrzennymi. Prac nie ograniczono jedynie do ścisłej branży wydobywczej. W jednej ze śląskich gmin, przy pomocy dronów określono i przeanalizowano obszary zalewowe powstałe w wyniku osiadania terenu.

 

 

JSW Innowacje, poza komercyjnymi usługami z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, realizuje także projekty badawczo-rozwojowe.

 

Powstaje tam pierwszy w pełni automatyczny system do inwentaryzacji składowisk z szybką i bezpieczną transmisją danych. Pozwala on w kilka minut po lądowaniu drona uzyskać precyzyjne wyniki objętości składowiska. Prace prowadzone przez jastrzębską spółkę zostały docenione przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR przyznało dofinansowanie dla projektu AutoInvent JSW Innowacje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Chodzi o system do automatycznego zbierania i analizy danych przestrzennych. Pozwala on na bieżąco obliczać objętość składowisk. Wdrożenie tego systemu przyczyni się, m.in. do efektywniejszego zarządzania zasobami węgla w JSW.

 

Głównym celem projektu jest poprawienie dokładności i jakości danych oraz skrócenie czasu pomiaru i obliczeń.

 

Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie dronów i zastosowanie technik fotogrametrii oraz skanowania laserowego. Automatyzacja procesu przetwarzania danych pomiarowych pozwoli skrócić czas przygotowania raportu z inwentaryzacji.

 

 

- W ramach projektu powstanie kompletny system automatycznie dostarczający raporty o ilości węgla na składowisku do kilku godzin od wydania takiego zlecenia. Automatyczny start drona nastąpi z lądowiska - stacji. Lądowisko będzie automatycznie zamykane kopułą otwieraną wyłącznie przed startem i lądowaniem drona. Wewnątrz stacji znajdować się będzie system automatycznego ładowania baterii drona oraz klimatyzacja zapewniająca stałą temperaturę i wilgotność odpowiednią dla przechowywania czułych urządzeń pomiarowych i elektronicznych - mówi dr Agnieszka Hankus-Kubica, dyrektor Badań i Rozwoju JSW Innowacje.

 

Dokładność całego procesu zapewnią innowacyjne metody pomiarowe. Kluczową sprawą jest integracja danych z kamer wysokiej rozdzielczości oraz skanowanie laserowe. Określanie pozycji drona z dokładnością kilku centymetrów zapewni połączenie nawigacji satelitarnej GNSS RTN z tachimetrycznym pozycjonowaniem laserowym.

 

Połączenie tych metod pozwoli na określenie ilości węgla na składowisku z dokładnością do 0,05%.

 

Badania oraz demonstracje systemu zostaną przeprowadzone na terenie tworzonego przez JSW Innowacje Narodowego Obszaru Testowego Technologii Autonomicznych, który zostanie wyznaczony w ramach rewitalizacji wybranej kopalni JSW. Możliwość wykonywania lotów automatycznych zagwarantuje współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Powstanie pierwszy na świecie system automatycznej rezerwacji przestrzeni powietrznej do wykonywania autonomicznych lotów dronów. Pierwsze próby systemu pilotażowego zaplanowano na koniec czerwca tego roku. Projekt AutoInvent zakończy się wdrożeniem kompletnego systemu automatycznej analizy danych przestrzennych.

 

 

Znaczenie dronów już teraz jest duże, a może być tylko większe.

 

To zupełnie nowa gałąź technologii, która znacząco wzmocni gospodarkę w wielu obszarach. Nie tylko w przemyśle wydobywczym, ale także, m.in. w rolnictwie, budownictwie, energetyce, ochronie środowiska. Można dzięki niej nadzorować drogi, autostrady, badać natężenie ruchu czy też stan infrastruktury technicznej. Mówimy o kluczowych sektorach dla potencjału rozwojowego Polski na najbliższe lata. Właśnie w tych branżach wydaje się największe pieniądze. Warto też pamiętać, że same drony generują rozwój nowych, innowacyjnych technologii. Bezzałogowe statki powietrzne potrzebują nowych oprogramowań, sensorów, środków przekazywania danych. Globalny potencjał rynku usług z użyciem dronów szacuje się na 127 mld dolarów. Bezzałogowe statki powietrzne podbijają gospodarkę. Wartość i znaczenie tej branży rośnie w zawrotnym tempie. W tym torcie swój udział ma także JSW Innowacje.

 

Daniel Ozon, prezes JSW

JSW jest jedną z największych polskich spółek, która funkcjonuje dzięki wydobyciu i przetwarzaniu węgla koksowego. Jednak jak każde nowoczesne przedsiębiorstwo, by móc się rozwijać, musimy i chcemy wdrażać nowoczesne technologie. Cieszę się, że projekt przygotowany przez pracowników JSW Innowacje, który w oczywisty sposób przyczynia się do optymalizacji cyklu produkcyjnego w JSW zyskał wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Liczę, że AutoInvent w przyszłości będzie mógł być również wykorzystany przez inne spółki sektora wydobywczego. Systematyczne wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz innowacji wpływa na zwiększenie efektywności produkcji, a tym samym umocnienia pozycji Spółki jako największego producenta węgla koksowego i czołowego producenta koksu na rynku europejskim.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search