Fedrujemy

Górnictwo może być OK

W  rektoracie krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej podpisany został list intencyjny dotyczący inicjatywy "Górnictwo OK". Przystąpili do niej przedstawiciele przedsiębiorstw górniczych, czołowe firmy produkujące maszyny górnicze, uczelnie wyższe, a także firmy doradcze.

Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK zawiązała się w lutym 2016 w trakcie obrad XXV Szkoły Eksploatacji Podziemnej  jako inicjatywa specjalistów zajmujących się kwestiami społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR) w poszczególnych jednostkach organizacyjnych tworzących branżę górniczą w Polsce. W trakcie minionego roku Grupie udało się wypracować aż 36 wspólnych projektów.

- Uznaliśmy, że temat ten jest bardzo ważny dla branży ze względu na jej niezwykłą wagę dla otoczenia społecznego, środowiska naturalnego, relacji z pracownikami oraz wielkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo tworzonego produktu w całym łańcuchu jego wartości – mówi Paweł Bogacz, inicjator i koordynator przedsięwzięcia.

List intencyjny został sygnowali: prezes JSW Daniel Ozon, prezes PG Silesia Michal Herman, prezes Grupy Famur Mirosław Bendzera, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej prof. Krzysztof Wodarski  oraz prezes Fundacji dla AGH. dr Jerzy Kicki.

- Dzisiejsze spotkanie odbieram jako początek czegoś bardzo ważnego nie tylko dla JSW, ale dla całej branży – mówił Daniel Ozon, p. o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

- Budowanie wartości firmy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i w dialogu z interesariuszami stanowi aktualnie naturalny i niezbędny element długofalowej strategii zarządzania firmą.  Staramy się być organizacją społecznie odpowiedzialną i wnosić jak najwięcej pozytywnych wartości do relacji z otoczeniem, w którym żyjemy i pracujemy. Naszym priorytetem jest odpowiedzialny rozwój poprzez innowacje, inwestycje i edukację – dodał prezes JSW. 

Do sygnatariuszy listu zwrócił się również prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. - Jesteśmy w sali Kolegium Rektorskiego AGH, gdzie zapadają najważniejsze dla uczelni decyzje. Mam wrażenie, że my także jesteśmy przed decyzją na temat przyszłości branży. Zadaniem zebranych na tej sali jest, by hasło „Górnictwo OK” nie brzmiało jak oksymoron - powiedział.

Bardzo ważnym punktem na mapie działań uczestników projektu będzie Polski Kongres Górniczy, który odbędzie się w listopadzie.

źródło: www.jsw.pl

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search