Fedrujemy

Górnicy w gościnie u Paulinów

Górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wraz z rodzinami pielgrzymowali do sanktuarium maryjnego w Leśniowie koło Żarek, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Bliskie kontakty górników z Paulinami trwają od siedmiu lat.

W Leśniowie znajduje się jedno z najstarszych sanktuariów maryjnych w Polsce, a zarazem jedyne na świecie Sanktuarium Błogosławieństw Rodzinnych.

Historia klasztoru sięga XIV wieku.

W 1382r. wracający z wyprawy na Ruś książę Władysław Opolczyk wiozący na Jasną Górę obraz Czarnej Madonny, zatrzymał się w miejscu obecnej świątyni i w modlitwie do Maryi prosił pokornie o wodę, której od kilku dni poszukiwał dla siebie i wojska. Wówczas wytrysnęło źródełko, istniejące do tej pory. Za okazaną łaskę książę Władysław pozostawił w Leśniowie lipową figurę Maryi z Dzieciątkiem, którą wiózł z Rusi. Na miejscu tego zdarzenia powstał kościół. Od trzech wieków świątynią opiekują się Paulini. W 1967r. figurę ukoronowano. Uroczystość będąca manifestacją wiary i patriotyzmu odbyła się wbrew decyzjom komunistycznych władz. Teren wokół klasztoru otoczył kordon milicjantów i ORMO-wców.

Ponieważ drogi dojazdowe były rozkopane, przewodniczący uroczystościom Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II przybyli do Leśniowa pieszo.

Niestety, pochodzące z 1746r. korony w grudniu 2010r. zostały skradzione.

Z ofiar złożonych przez tysiące wiernych i pielgrzymów, którzy w Leśniowie doznali łask, wykonano nowe korony, które poświęcił papież Benedykt XVI, a rekoronacja odbyła się w 2011r.

W tym roku przypada 50. rocznica koronacji Matki Bożej Leśniowskiej. Z tej okazji 2 lipca odbędą się uroczystości jubileuszowe z udziałem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

Figura Uśmiechniętej Madonny z Dzieciątkiem, jak nazywana jest lipowa figura z Leśniowa, od wieków kojarzona jest z licznymi cudami i łaskami. Co roku pielgrzymują do niej pątnicy z całej Europy. Podczas cotygodniowych niedzielnych mszy św. Paulini udzielają błogosławieństw rodzinom, dzieciom, matkom będącym w ciąży, małżeństwom, osobom chorym, uczniom i studentom, a 14 lutego, w Dzień Walentynek także zakochanym. Wtedy też w Leśniowie spotkać można wielu młodych ludzi, którzy w tym niezwykłym miejscu pragną się zaręczyć.

Od 2012r. błogosławieństwa udzielane są także rodzinom górniczym.

W Leśniowie znajduje się jedyny na świecie klasztor nowicjacki Paulinów. Pod okiem magistra, czyli opiekuna nowicjuszy, przygotowują się do zakonnej posługi mężczyźni z Polski, Chorwacji, Białorusi, Ukrainy, Australii, Węgier, Słowacji, a nawet Wietnamu czy Kamerunu. Właśnie od paulińskich nowicjuszy zaczęła się współpraca między Jastrzębską Spółką Węglową a klasztorem w Leśniowie. W 2010r. ówczesny przeor zwrócił się do władz JSW, z prośbą o umożliwienie przyszłym zakonnikom zjazdu na dół kopalni, aby poznali trud i specyfikę górniczej pracy. Od tamtej pory co roku, którąś z kopalń odwiedzają zakonnicy w białych habitach. Te doświadczenia - jak podkreślają - pozostają im na całe życie. Znajomości nawiązane w niezwykłych, podziemnych okolicznościach, przeradzają się nieraz w prawdziwe przyjaźnie. W rewanżu górnicze rodziny podejmowane są w klasztorze w Leśniowie.

Goście z Jastrzębia-Zdroju mogą przekroczyć klasztorną furtę i w refektarzu spożyć z Paulinami wspólny obiad.

Warto podkreślić, że takie wyjątki od zakonnej reguły czynione są niezwykle rzadko.

Podczas mszy świętej z udziałem pielgrzymów z Jastrzębia-Zdroju, której przewodniczył przeor klasztoru w Leśniowie o. Jacek Toborowicz, modlono się w intencji górniczych rodzin, bezpiecznej pracy i pomyślności polskiego górnictwa.

Udzielono też indywidualnych błogosławieństw. Na zakończenie pielgrzymki odbył się koncert kolęd i pastorałek „Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Kroczycka”. Zespół jest dwukrotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, największego i najbardziej prestiżowego tego typu festiwalu na świecie.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search