Fedrujemy

Grupa PGNiG i JSW poszerzają współpracę

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, PGNiG TERMIKA SA i Jastrzębska Spółka Węglowa SA będą współpracować przy projektach z zakresu energetyki, zagospodarowania kopalin oraz lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Wspólne działania nie tylko zwiększą efektywność spółek, ale też pozytywnie wpłyną na rozwój konkurencyjności i bezpieczeństwa krajowego sektora wydobywczo-energetycznego.

List intencyjny w tej sprawie podpisany został 22 marca w Warszawie. Jego sygnatariusze zadeklarowali pogłębienie współpracy w pięciu obszarach: węgla kamiennego, metanu, gazu koksowniczego, aktywów energetycznych i zaopatrzenia w media energetyczne. Spółki realizować będą także wspólnie projekty w zakresie badań, rozwoju i innowacji.

W niektórych obszarach spółki rozpoczęły kooperację już wcześniej. Przykładem może być wypracowany i funkcjonujący już model współpracy między Jastrzębską Spółką Węglową, a należącą do GK PGNiG Spółką Energetyczną „Jastrzębie”.

Strony zadeklarowały wypracowanie jasnych i przejrzystych zasad współpracy w każdym obszarze, uwzględnianie zasad poszanowania środowiska oraz możliwość tworzenia i realizacji potencjalnych projektów z obszaru badań i rozwoju.

- Zakładamy powołanie zespołów eksperckich, których zadaniem będzie uszczegółowienie wymienionych w liście intencyjnym obszarów współdziałania. Przygotowane zostaną rekomendacje działań z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań dla spółek. Będzie to solidna podstawa do konkretnych decyzji biznesowych - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG TERMIKA SA.

Dzięki współpracy spółek zyska również Skarb Państwa, który - jako ich główny akcjonariusz - jest zainteresowany sukcesywnym ograniczaniem negatywnego oddziaływania sektora wydobywczego na środowisko. Jednym ze sposobów pozwalających to osiągnąć jest rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii przetwarzania i wykorzystania węgla, gazu ziemnego, metanu oraz gazu koksowniczego.

Źródło: www.jsw.pl

Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA:
SEJ świadczy usługi przemysłowego outsourcingu energetycznego dla JSW. Zgodnie z przyjętą niedawno nową strategią część planowanych nakładów inwestycyjnych zamierzamy przeznaczyć na projekty związane z pozyskaniem metanu z obecnych i przyszłych obszarów eksploatacji węgla kamiennego. Odzyskany gaz chcielibyśmy zagospodarować na cele energetyczne. W sferze naszych zainteresowań pozostaje również gaz koksowniczy.

Daniel Ozon, p. o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Wspólne projekty przyczynią się do wzrostu wartości firm poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, najlepszych kompetencji i unikalnych umiejętności grup kapitałowych oraz wchodzących w ich skład wyspecjalizowanych spółek. Zakres planowanych działań idealnie wpisuje się w tworzoną strategię JSW na lata 2018-2030, która ma na celu budowę pozycji spółki jako europejskiego lidera w swojej branży odpornego na wahania rynku. Jestem przekonany, że zainicjowana dziś współpraca będzie skutkować konkretnymi rozwiązaniami, na których skorzystają nie tylko sygnatariusze listu, ale także społeczeństwo i krajowa gospodarka.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search