Fedrujemy

International Mining Forum po raz pierwszy w JSW!

28-30 czerwca w kopalni Pniówek, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, odbędzie się Międzynarodowe Forum Górnicze.

Intencją Zarządu JSW jest, aby konferencja ta towarzyszyła powstaniu najnowszej inicjatywy Spółki, a mianowicie ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Jastrzębskie Centrum Innowacji i Rozwoju - JSW INNOWACJE. Najmłodsza spółka wchodząca w skład grupy JSW ma być kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej grupy kapitałowej nastawionym na bliską współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi.

Głównym organizatorem IMF 2017 jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Rybnik. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Energii oraz Ambasady Australii, Kanady oraz RPA.

Konferencja, której gospodarzem w 2017 roku będzie Jastrzębska Spółka Węglowa, powołana została do życia w 2004 roku siłami Polskiej Akademii Nauk i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

- Tegoroczne forum, które odbywa się na terenie naszej kopalni,  ma stać się  platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań z udziałem przedstawicieli środowisk górniczych wielu krajów – mówi Daniel Ozon, p. o. Prezesa Zarządu JSW. - Forum będzie doskonalą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych, rozpoznania rynków zbytu i warunków inwestycyjnych oraz utrwalenia dobrych relacji. Jesteśmy przekonani, że to spotkanie w ramach swoistego dialogu technologicznego Polska – Świat otworzy nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań tak w zakresie automatyzacji, informatyzacji, jak i monitoringu całego procesu wydobywczego – dodaje prezes Ozon.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search