Fedrujemy

JSW nabiera rozpędu

Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyła pierwsze półrocze tego roku zyskiem netto w wysokości 1 429,1 mln zł, wobec 148,4 mln zł straty netto w tym samym czasie roku ubiegłego. Produkcja i sprzedaż utrzymały się na dobrym poziomie. To efekt między innymi korzystnych cen podstawowego produktu i programu naprawczego.

EBITDA za pierwsze półrocze wyniosła 2 152,0 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku było to 300,8 mln zł.

- Na wyniki finansowe pierwszego półrocza istotny wpływ miała sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla, koksu i stali. JSW jako czołowy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geograficznej, podlega jednak ogólnym trendom rynku światowego. W pierwszym półroczu 2017 r. ceny węgla koksowego sprzyjały naszym wynikom. Dzięki korzystnym cenom i prowadzonym w tym czasie działaniom optymalizacyjnym i restrukturyzacji udało się ugruntować stabilność finansową naszej grupy kapitałowej – podkreśla Daniel Ozon, pełniący od marca 2017 r. obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Po wyłączeniu produkcji KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos w  pierwszym półroczu 2016 roku oraz KWK Krupiński w pierwszym kwartale 2017 roku wyniki segmentu węglowego w pierwszej połowie 2017 roku były następujące:

- produkcja węgla ogółem wyniosła ok. 7,52 mln ton i była wyższa w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 r. o 10 %

- łączna sprzedaż węgla została zrealizowana na poziomie 7,19 mln ton, tj. o 8,4% wyższym niż w pierwszym półroczu 2016 r.

- łączne przychody Grupy w pierwszym półroczu 2017 r. zostały zrealizowane na poziomie 4 693,5 mln zł, tj. o 62 % wyższym  niż w pierwszym półroczu 2016 r.

Wyższe przychody wynikały przede wszystkim z wyższych cen sprzedaży węgla i koksu. Średnia cena węgla wzrosła w pierwszym półroczu tego roku w stosunku do adekwatnego okresu roku poprzedniego aż o 103,3%. W przypadku samego węgla koksowego średnia cena sprzedaży uzyskana przez grupę kapitałową JSW w pierwszym półroczu 2017 roku była o 135,5% wyższa niż rok wcześniej. Cena węgla do celów energetycznych wzrosła w tym czasie o 10,5%. Dodatkowo na poziom uzyskanych przychodów wpływ miał wyższy o 4,3% wolumen sprzedaży węgla koksowego.  Udział produkcji węgla koksowego w ogólnej produkcji w pierwszym półroczu 2017 r. wyniósł  71,6%.  Wyższe przychody uzyskane ze sprzedaży koksu w pierwszym półroczu 2017 r. były efektem wyższej o 73 % średniej ceny sprzedaży, pomimo niższego wolumenu sprzedaży koksu (m.in. w związku z wyjściem z Grupy spółki WZK Victoria).

Źródło: www.jsw.pl

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search