Fedrujemy

JSW w Krynicy

W Krynicy zakończyło się XXVII Forum Ekonomiczne. W tym prestiżowym i największym wydarzeniu w Europie Środkowo - Wschodniej uczestniczyły głowy państw, politycy, przedsiębiorcy i prezesi największych spółek z niemal całej Europy. Jastrzębską Spółkę Węglową podczas Forum reprezentował Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu do spraw ekonomicznych.

Jak co roku program Forum podzielony był na bloki tematyczne. To m.in. makroekonomia, biznes i zarządzanie, energetyka, polityka międzynarodowa i regionalna, ochrona zdrowia i społeczeństwo oraz media.

Tegoroczna edycja imprezy w dużej części została poświęcona górnictwu. W jednym z paneli tematycznych pod tytułem „Prywatne inwestycje w polskim sektorze górniczym - możliwości i szanse” prelegentem był Robert Ostrowski, wiceprezes JSW. - Podczas panelu górniczego rozmawialiśmy o modelach funkcjonowania polskiego górnictwa, jego organizacji i finansowaniu inwestycji. Sporo czasu poświęcono również obecności podmiotów prywatnych oraz zagranicznych w polskim górnictwie. Uczestnicy panelu przedstawili wiele ciekawych rozwiązań dla górnictwa. Nad niektórymi z nich trzeba będzie się poważnie zastanowić - powiedział Robert Ostrowski.

Forum w Krynicy-Zdroju to największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku wzięło w nim udział około trzech tysięcy gości nie tylko z Europy, ale też Azji i USA. Forum to doskonała okazja na wymianę poglądów, które dotyczą aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie.

Źródło: www.jsw.pl

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search