Fedrujemy

Kopalnie płacą 30 różnych podatków

Co trzecia złotówka pochodząca z przychodów ze sprzedaży węgla odprowadzana jest do budżetu państwa lub budżetów lokalnych – wynika z danych katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, który monitoruje sytuację przedsiębiorstw wydobywających węgiel kamienny. Polskie górnictwo węgla kamiennego odprowadza ponad 30 różnych danin i opłat. Pod tym względem jako branża zajmuje jedną z pierwszych pozycji na świecie.

Po dziewięciu miesiącach br. wszystkie przedsiębiorstwa wchodzące w skład sektora górnictwa węgla kamiennego odprowadziły 4,8 mld zł płatności publiczno-prawnych – informuje Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

- Najwyższe wpłaty, wynoszące prawie 2,2 mld zł, zostały odprowadzone na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Drugi co do wysokości jest podatek od towarów i usług, czyli VAT. Przedsiębiorstwa górnicze odprowadziły z tego tytułu w ciągu 9 miesięcy 2017 r. 1,6 mld zł – wylicza Paszcza.

Dyrektor katowickiej ARP przypomina, że wysokość płatności publiczno-prawnych odprowadzonych przez branżę w 2016 r. wyniosła aż 5,6 mld zł.

- Już obecnie widać, że podatki płacone przez sektor w 2017 r. będą o wiele wyższe. Warto zwrócić uwagę, że płatności odprowadzone w ciągu trzech kwartałów br. to jedna trzecia przychodów górnictwa ze sprzedaży węgla – podkreśla.

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 r. przychody górnictwa węgla kamiennego ze sprzedaży węgla wyniosły 15,2 mld zł i były wyższe od ubiegłorocznych o ponad 22 proc. Wynik finansowy netto branży wyniósł 1,66 mld zł.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search