Fedrujemy

Kraje węglowe muszą trzymać się razem

International Mining Forum jest jedną z najważniejszych  międzynarodowych konferencji poświęconych górnictwu. Gospodarzem tegorocznej edycji tej niezwykle prestiżowej imprezy jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Patronat nad konferencją objęła, m.in. ambasada Australii.  International Mining Forum odbywa się na kilka dni przed wizytą w Polsce prezydenta USA Donalda Trumpa, który stawia na nogi amerykańskie górnictwo, niszczone przez jego poprzednika. Polska, Australia i USA, to kraje, które nie boją się i nie wstydzą węgla. W świat, zwłaszcza w kierunku Unii Europejskiej, idzie mocny i czytelny sygnał, że nowoczesne górnictwo jest i będzie jednym z filarów globalnej energetyki.   

Konferencja IMF po raz pierwszy odbyła się w 2004 r. z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z roku na rok rósł jej prestiż. Stała się doskonałym, ważnym i opiniotwórczym forum  wymiany myśli naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań. W IMF  zawsze biorą udział przedstawiciele branży górniczej z całego świata. W tym roku na Śląsk przyjechali przedstawiciele krajów europejskich,  Australii, RPA, Kanady i krajów Ameryki Południowej. Uroczyste otwarcie  odbyło się w hotelu Gołębiewski w Wiśle, ale część merytoryczna konferencji toczyła się w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W  kopalni Pniówek spotkali się naukowcy, praktycy, przedstawiciele różnych dziedzin związanych z  przemysłem wydobywczym. Jastrzębska Spółka Węglowa nie poniosła żadnych kosztów związanych z  organizacją tego wydarzenia, a jedynie udostępnia pomieszczenia jej uczestnikom. Konferencję sfinansowali sponsorzy, dla których pojawienie się podczas IMF oznacza nie tylko prestiż i reklamę, ale także możliwość nawiązania nowych biznesowych kontaktów. Tegoroczne obrady zdominował temat wyzwań stojących  przed górnictwem w XXI wieku, także w kontekście globalnej polityki klimatycznej i ostrego kursu dekarbonizacyjnego, jaki wyznaczyła sobie Unia Europejska.  Rozmawiano, m.in. o wdrożeniu i  wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i  informatycznych w  kopalniach.

Zdaniem uczestniczącego w obradach Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra Energii, osiągnięcie postulowanego przez Komisję Europejską całkowitego wyeliminowania węgla z europejskiej gospodarki do 2050 r. oznaczałoby dla Polski wzrost cen energii co najmniej o 100 proc., co  jest nie do przyjęcia zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla obywateli.

Krzysztof Tchórzewski, minister Energii
Dzięki innowacjom górnictwo węgla kamiennego może sprostać wyzwaniom klimatycznym i udowodnić, że korzystanie z węgla jako źródła energii może być efektywne i bezpieczne dla środowiska. Innowacje, zmiany, wszystkie udoskonalenia, które należy wprowadzić w górnictwie są związane z formułą walki o to, żeby górnictwo mogło wygrać w sytuacji zmieniających się wymogów klimatycznych. To niezwykle ważne, zarówno dla sektora węgla koksowego jak i energetycznego. W Ministerstwie Energii kładziemy mocny nacisk na innowacje i takie zmiany, dzięki którym można wykazać, że węgiel kamienny jest do zaakceptowania z klimatycznego punktu widzenia. Międzynarodowe spotkania, jak International Mining Forum,  pomagają w zmianie podejścia do górnictwa na forum międzynarodowym, które dziś często jest kształtowane przez postulat całkowitej dekarbonizacji, z którym nie zgadza się Polska.

Paul Wojciechowski, ambasador Australii w Polsce
Nasze podejście do węgla jest podobne do polskiego,  ponieważ Australia należy do dużych producentów tego surowca. Jako kraje węglowe musimy trzymać się razem. Nasze myślenie w Australii jest podobne do polskiego. Problemy zmiany klimatu są wyzwaniem, ale musimy rozwiązywać je rozumnie i pamiętać, że węgiel nadal będzie rozwiązaniem dla wielu gospodarek. Powinniśmy razem pracować, by zmienić wizerunek węgla na arenie światowej. Nie wstydzimy się węgla i walczymy o zrozumienie, że ten surowiec jest nadal ważnym rozwiązaniem dla cywilizacji.

Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Sprostanie nowym wyzwaniom związanym z przejściem do gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach wiele osób  utożsamia z odejściem od gospodarki opartej na przemyśle surowcowym. Tak jednak nie jest. Są to bowiem zupełnie różne wyzwania i dziedziny wzajemnie przenikające się, a nie wykluczające. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż przez najbliższych kilkadziesiąt lat ideę społeczeństwa opartego na najnowszych technologiach będziemy realizować wykorzystując tradycyjne gałęzie gospodarki. Polska energetyka na długo pozostanie oparta na węglu, a świat przez kolejne dziesiątki lat nie odejdzie od produkcji stali z wykorzystaniem koksu. Nie możemy również zapominać o tym, że oparcie się na własnych zasobach naturalnych, wolnych od wszelkiego typu ryzyka, jest nie tylko gwarantem suwerenności państwa, ale równocześnie solidnym wsparciem realizacji programu sanacji gospodarki. Pamiętajmy, że nasza cywilizacja zbliża się do momentu, w którym poziom zużycia surowców mineralnych, zwłaszcza surowców energetycznych, będzie powodował wyczerpywanie dostępnych złóż, przy jednoczesnym spadku możliwości odkrycia nowych.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search