Fedrujemy

Nagroda z okazji Dnia Górnika

Reprezentatywne organizacje związkowe działające w JSW podpisały porozumienie z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej w sprawie zasad wypłacania Barbórki.

Zgodnie z porozumieniem  nagroda z okazji Dnia Górnika zostanie w tym roku wypłacona  według  zasad obowiązujących do 2014 roku. Stare zasady będą dotyczyły sposobu wyliczania nagrody, daty wypłaty oraz wszelkich uprawnień i obwarowań związanych z jej nabyciem.

– Efekty restrukturyzacji są widoczne, sytuacja finansowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej poprawiła się, dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pracowników. Dobra sytuacja finansowa to również efekt wielu wyrzeczeń górników, dlatego powinni mieć swój udział w zyskach. Barbórka zostanie wypłacona według zapisów, jakie obowiązywały przed kryzysem – powiedział Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search