Fedrujemy

Nowy ruch

W październiku Ruch Jas-Mos zmieni nazwę na Ruch Jastrzębie. To efekt przekazania części Jas-Mos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Załoga Ruchu Jas-Mos liczy 2817 osób. Na urlop górniczy przejdzie 470 pracowników. Natomiast 59 osób zdecydowało się skorzystać z jednorazowych odpraw pieniężnych. Zgodnie z przyjętym planem, średni poziom zatrudnienia w nowym Ruchu Jastrzębie kształtować się będzie na poziomie 1600 pracowników, w tym około 220 na powierzchni i 1380 pod ziemią. Pozostała część załogi Jas-Mos znajdzie pracę w innych kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wśród obiektów budowlanych przekazanych do SRK znalazły się m.in. szyby Jas II, IV, VI, system głównego odwadniania, stanowisko zmywcze przy szybie Jas IV, stacja odmetanowania, rozdzielnie oraz stacje sprężarek. Zakład mechanicznej przeróbki węgla oraz szyb wydobywczy Jas II będą pracować do końca marca 2017 roku. Po tym terminie całość urobku z Ruchu Jastrzębie przekierowana zostanie wyrobiskami podziemnymi na Ruch Zofiówka. Na powierzchni wytypowano obiekty budowlane, maszyny i urządzenia, które pozostaną w strukturach Ruchu Jastrzębie, w tym: szyb Jas I, łaźnia, cechownia, lampownia i maskownia, stanowisko do wytwarzania mieszanin doszczelniających, budynki warsztatów. W wyodrębnionym Ruchu Jastrzębie, przy ograniczonej infrastrukturze powierzchniowej, kopalnia planuje prowadzić eksploatację na poziomach -400, -600, -800. Całkowite, szacowane zasoby, możliwe do wydobycia w wyodrębnionej części złoża, wynoszą około 18 mln ton.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search