Fedrujemy

Premia dla górników

Pracownicy JSW otrzymają 6 marca  jednorazową nagrodę pieniężną. Uprawnionymi do nagrody są pracownicy zatrudnieni na dzień 1 stycznia 2017 i  posiadający staż pracy w JSW powyżej pół roku oraz nie posiadający kar regulaminowych.

O wysokości indywidualnej nagrody jednorazowej zadecyduje kierownictwo danego zakładu. Dodatkowo,  w marcu pracodawca zobowiązuje się również do dokonania przeszeregowań 10 procent załogi w  poszczególnych zakładach JSW. Przeszeregowaniem, o jedną kategorię, będą objęci pracownicy wyróżniający się, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zaszeregowanych na najniższych kategoriach.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search