Fedrujemy

Rozmowy płacowe w JSW bez porozumienia

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej spotkał się z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Spółce (Solidarnością, Kadrą oraz Federacją Związków Zawodowych Górników JSW).

 

– Rozmawialiśmy na temat polityki płacowej JSW w 2020 roku – powiedział Artur Wojtków, wiceprezes zarządu JSW SA do spraw pracy i polityki socjalnej. Przygotowania do spotkania rozpoczęły się zaraz po tym, jak reprezentatywne organizacje związkowe wystąpiły do zarządu z żądaniem rozpoczęcia rozmów na temat płac.

 

– W czasie rozmów  analizowaliśmy możliwości finansowe spółki – powiedział Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w JSW SA.

 

– Rozmowy są trudne. Spółka wciąż odczuwa skutki spowolnienia na rynku węgla koksowego i koksu. Poinformowaliśmy o tym stronę społeczną – powiedział Radosław Załoziński, wiceprezes do spraw ekonomicznych JSW SA.

 

– Rozmawiamy, ponieważ chcemy znaleźć rozwiązanie korzystne dla załogi i bezpieczne dla spółki. Reprezentatywne Organizacje Związkowe są trudnym ale rozsądnym partnerem – podkreślił wiceprezes Załoziński.

 

W czasie rozmów 4 marca nie osiągnięto porozumienia.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search