Fedrujemy

Rozpoczęły się kolejne odwierty

W obszarze górniczym „Bzie-Dębina 2-Zachód” rozpoczęto wiercenie nowych powierzchniowych otworów badawczych. W ten sposób Jastrzębska Spółka Węglowa poszerza zakres prac zmierzających do zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla koksowego w kolejnych latach.

 

Informacje geologiczne uzyskane podczas drążenia wyrobisk dołowych oraz pogłębiania szybu 1 Bzie pozwoliły bardziej szczegółowo poznać strukturę nowego złoża. Wiążą się z nim poważne plany, złoże zostało bowiem ujęte w nowej strategii JSW. By złoże „Bzie-Dębina 2-Zachód” mogło służyć rozwojowi spółki, trzeba jednak zdobyć dokładne dane dotyczące miąższości zalegających w nim pokładów węgla oraz jego jakości. – Strategia zakłada pozyskiwanie dostępu do nowych złóż węgla koksowego. Pamiętajmy, że bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, dlatego tak ważne jest jej ciągłe poszerzanie – wyjaśnia Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.

 

W czerwcu tego roku Zarząd JSW podjął decyzję o wykonaniu pięciu otworów badawczych z powierzchni – każdy o głębokości 1300 metrów. – Aby potwierdzić bardzo dobrą jakość węgla przed dotarciem do parcel eksploatacyjnych wyrobiskami dołowymi, konieczne jest odwiercenie powierzchniowych otworów badawczych. Wyniki pomogą nam zinterpretować budowę złoża, a także ułatwią weryfikację wytyczonych obecnie kierunków przyszłej eksploatacji – tłumaczy Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju. I dodaje: – Korzystamy z najlepszych narzędzi, aby mieć pewność, co do jakości i parametrów złoża.

 

W tym tygodniu rozpoczęto wiercenia pierwszych trzech otworów. Według harmonogramu, w listopadzie prace wiertnicze prowadzone będą na wszystkich pięciu otworach. Wiercenia – zgodnie z planem – mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2019 roku.
źródło:jsw fot. Mateusz Paszek

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search