Fedrujemy

Stabilizacja

Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła dane dotyczące działalności operacyjnej za pierwszy kwartał tego roku. W raporcie podkreślono, że Grupa JSW utrzymuje stabilny poziom produkcji węgla i koksu.

W raporcie podkreślono, że w przeciągu ostatnich 7 miesięcy dokonano zmian w strukturze organizacyjnej. W przypadku segmentu węglowego doszło do przekazania części ruchu Jas-Mos i kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Jeżeli chodzi o koks, sprzedano Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria.

- Powyższe działania wpłynęły na poziom produkcji i sprzedaży węgla oraz koksu w Grupie JSW. Jednocześnie w segmencie węgla, wdrożone działania restrukturyzacyjne spowodowały wzrost udziału węgla koksowego w ogólnej strukturze produkcji - napisano w raporcie.

Wyniki produkcyjne w pierwszym kwartale tego roku, wyłączając KWK Krupiński i Ruch Jas-Mos:

  • produkcja węgla ogółem wyniosła ok. 3,74 mln t i była wyższa w porównaniu do IV kw. 2016r. o ponad 5 proc, a w stosunku do I kw. 2016r. wyższa o prawie 8 proc.;
  • produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,77 mln t i była na poziomie IV kw. 2016r., a w stosunku do I kw. 2016r. wyższa o ponad 15 proc.
  • produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,97 mln t i była wyższa w porównaniu do IV kw. 2016r. o blisko 23 proc., a w stosunku do I kw. 2016r. niższa o ponad 9 proc.
  • sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,58 mln t i w I kw. 2017r. była niższa w porównaniu do IV kw. 2016r. o blisko 2 proc., a w porównaniu do I kw. 2016r. wyższa o ponad 6 proc..
  • produkcja koksu z wyłączeniem WZK Victoria S.A. w I kw. 2017r. była niższa w porównaniu do IV kw. 2016 o ponad 13 proc., a w stosunku do I kw. 2016r. niższa o ponad 10 proc. Obniżenie wolumenu produkcji koksu w I kw. 2017r. wynikało z racjonalnych decyzji podyktowanych uwarunkowaniami rynkowymi.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search