Fedrujemy

Strefa sztygara

Jastrzębska Spółka Węglowa  uruchomiła wewnętrzny Portal Pracownika. Po zalogowaniu się, każdy pracownik JSW uzyska dostęp, nie tylko do podstawowych informacji o Firmie, ale również do swoich pasków zarobkowych oraz „Stefy Sztygara i nie tylko…”.

Portal będzie uzupełniany, modyfikowany. Z czasem pracownicy znajdą w nim informacje dotyczące konkretnego zakładu Spółki. W przygotowaniu jest moduł, w którym pracownik znajdzie przydatne dane kadrowo-płacowe np. informacje o wykorzystanym urlopie, wnioski na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych czy termin kolejnych badań okresowych i szkoleń okresowych. Już teraz do Portalu Pracownika została przeniesiona wersja elektroniczna gazety firmowej „Jastrzębski Węgiel”, która od tej chwili nie będzie już dostępna na stronie internetowej JSW. Ponadto w portalu znalazła się pełna galeria z „Dnia Kobiet w JSW” z udziałem Pascala Brodnickiego.

Aby wejść do Portalu Pracownika należy „kliknąć” zakładkę „Dla Pracowników” na stronie internetowej JSW. Następnie pojawi się ekran logowania, po zalogowaniu pracownik jest przekierowany do Portalu Pracownika. Co ważne, z portalu można korzystać z dowolnego komputera, smartfonu z dostępem do internetu.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search