Fedrujemy

Wykupili obligacje

Jastrzębska Spółka Węglowa wcześniej wykupiła obligacje o wartości 26,7 mln dol. oraz 150,4 mln zł - podała spółka w raporcie giełdowym w czwartek .

„Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA  informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 r. JSW dokonała wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych na podstawie programu emisji obligacji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 r. Łączna wartość wykupionych w tym dniu przez JSW obligacji wynosi 26 660 000 dol. oraz 150 390 000 zł” - brzmi komunikat.

Po opisanej operacji wykupu spółka ma jeszcze do spłacenia papiery wartościowe. Łączna wartość nominalna niewykupionych obligacji, które wyemitowała wcześniej JSW, wynosi obecnie 701,05 mln zł oraz 125,02 tys. dol.

Jak wynika z czwartkowego raportu JSW, dodatkowe wykupienie transzy obligacji przed terminem sprawiło, że obligatariusze zgodzili się odstąpić od jednego z warunków, jakim byłoby pozyskiwanie przez JSW dodatkowych źródeł finansowania. W związku z tym jastrzębska spółka nie musi przeprowadzać wtórnej emisji akcji, jak przewidywano wcześniej.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search