Informacje

Komornik w GSM

Jak informuje radny Andrzej Matusiak, po raz kolejny konieczna okazałą się interwencja komornika sądowego wobec Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kierowana przez prezesów Gerarda Weycherta i Radosława Plutę spółdzielnia przegrała w sądzie sprawę związaną z bezprawnym zawieszeniem Matusiak w radzie nadzorczej. Sąd zobowiązał GSM do zapłaty na rzecz byłego członka rady nadzorczej kosztów przegranej sprawy. Pomimo prawomocności wyroku zarząd spółdzielni nie zapłacił należnej mu kwoty. Dlatego Matusiak złożył sprawę u komornika, który zawiadomił bank o zajęciu rachunków bankowych GSM.

Obecna sytuacja przypomina sprawę z września 2016, kiedy dla wyegzekwowania dług wobec GSM również konieczna była interwencja komornika.

– Trudno mi powiedzieć z czego wynika zaistniała sytuacja. Czy jest to wynikiem bałaganu panującego w GSM, czy złośliwości ze strony kierownictwa spółdzielni, a zwłaszcza prezesa Weycherta lub Dariusza Janickiego? – komentuje Andrzej Matusiak. – Jednak konsekwencję tej niegospodarności poniosą wszyscy lokatorzy, gdyż GSM będzie musiał pokryć dodatkowo wynagrodzenie komornika. Pozostaje liczyć, że rada nadzorcza pod kierownictwem Bolesława Lepczyńskiego zajmie się tą sprawą.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search