Koleje Śląskie

Pociągiem przez Łazy i skały Niegowonickie

Złota polska jesień wśród skałek Jury Krakowsko-Częstochowskiej? Koleje Śląskie polecają wycieczkę przez Łazy, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec w Skały Niegowonickie ze spotkaniem z historią kolejnictwa. Zapraszamy do obejrzenia filmu, z którego można się dowiedzieć nie tylko o atrakcjach tych ziem, ale także o ich rozwoju i roli jaką odegrała w tym procesie kolej żelazna.

Miłośnicy kolei powinni zajrzeć do lokomotywowni w Łazach, na której terenie znajdują się zabudowania z końca XIX wieku. Zostały one przebudowane około 1920 roku, ale zachowano historyczne rozplanowanie obiektów.

Wejdź i zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=rpd14bWk67Q

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search