Koleje Śląskie

Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w dni wolne od pracy: 50% ulgi dla rodziców lub opiekunów, 30% ulgi dla dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z indywidualnych uprawnień do ulgi. Oferta obowiązuje od dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy od godziny 14:00 do ostatniego dnia wolnego od pracy do godz. 24:00.

 

Oferta specjalna Rodzina

30% ulgi dla osób podróżujących wspólnie z dziećmi do 16. roku życia. Z oferty może skorzystać od 2 do 9 osób, w tym maksymalnie cztery osoby dorosłe i minimum jedno dziecko. Dzieci mogą skorzystać z indywidualnych uprawnień do ulgi ustawowej.

 

Oferta specjalna „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” wersja archiwalna obowiązującą od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Oferta specjalna Bilet „RODZINNY” wersja archiwalna obowiązującą od 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search