Koleje Śląskie

Uwaga! Zamiast pociągu autobus

Rusza inwestycja przebudowy starego wiaduktu kolejowego nad ul. Prusa w Mikołowie. Istniejący wiadukt o szerokości dziewięciu metrów zostanie rozebrany, w jego miejsce pojawi się nowy - ponad trzy razy szerszy (28m). Inwestycję prowadzi PKP PLK, który równocześnie przeprowadzi remont peronów w Łaziskach Górnych. Dzięki zastosowaniu specjalnego procesu technologicznego wstrzymanie ruchu pociągów zaplanowane jest jedynie na 30 dni.

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego, którzy na co dzień korzystają z połączeń kolejowych do Katowic i z powrotem muszą się liczyć z utrudnieniami od 27 kwietnia do 26 maja. Wówczas zamiast pociągu na trasie Katowice – Orzesze będzie funkcjonować zastępcza komunikacja autobusowa. Koleje Śląskie dla swoich pasażerów opracowały optymalne połączenia autobusowe dla pociągów na trasie Katowic-Orzesze.

Miejsca zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej:

  • Katowice Przystanek autobusowy „Katowice Andrzeja Dworzec” (Katowice, ul. Andrzeja)
  • Katowice Piotrowice Przystanek autobusowy „Piotrowice Fabryka Maszyn” (Katowice, ul. Kościuszki)
  • Mikołów Jamna Przystanek autobusowy „Kamionka Szkoła” (Mikołów, ul. Katowicka)
  • Mikołów Przystanek autobusowy „Mikołów Dworzec”, stanowisko nr 1
  • Łaziska Górne Przystanek autobusowy „Łaziska Górne Dworzec PKP”
  • Łaziska Górne Brada Przystanek autobusowy „Brada I”
  • Orzesze Przystanek autobusowy „Orzesze Dworzec PKP”
  • Orzesze Miasto Przystanek autobusowy „Orzesze Apteka” /zatoka przy ul. Rybnickiej 1

Część pociągów zostanie skierowanych drogą okrężną z pominięciem odcinka Mikołów Jamna – Orzesze.

Pozostałe pociągi zostaną odwołane na odcinku Katowice – Orzesze. Za pominięty odcinek zorganizowana zostanie Zastępcza Komunikacja Autobusowa.

Uwaga!

Pociągi skierowane objazdem obsługują dodatkowo przystanki: Tychy, Wyry, Łaziska Średnie, Orzesze Miasto.

Autobusy komunikacji zastępczej pomijają okolice przystanków Katowice Brynów oraz Katowice Ligota. Dojazd do pominiętych przystanków możliwy poprzez przesiadkę w Piotrowicach lub w Katowicach do pociągów innych linii komunikacyjnych.

Możliwość przejazdu osób z ograniczoną mobilnością

Istnieje możliwość przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się – linia obsługiwana przez pojazdy niskopodłogowe.

Przewóz rowerów możliwy wewnątrz pojazdów jedynie w wyznaczonym miejscu, gdy rower nie utrudnia poruszania się po pojeździe. Podróżny z rowerem jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie niepełnosprawnej lub osobie z wózkiem dziecięcym, a w razie konieczności opuścić pojazd. Podróżny odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie roweru podczas przejazdu. Posiadany bilet na przewóz roweru nie jest gwarancją miejsca w pojeździe.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search