Koleje Śląskie

Wiceprezes ds. Technicznych mianowany

Od dn. 1 listopada 2022 r. wakat Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych obejmie pan Andrzej Wasilewski. Nowy Wiceprezes pracuje w Kolejach Śląskich od lipca 2021 r. Dotychczas pełnił funkcje Dyrektora Biura Planowania i Realizacji Przewozów oraz Dyrektora Biura Drużyn Pociągowych.

Wiceprezes Andrzej Wasilewski (ur. w 1966 r.) jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Z branżą kolejową związany od wielu lat. Zasiadał w zarządzie, m.in. Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (2013-2019) oraz piastował stanowiska kierownicze i dyrektorskie w Łódzkim Zakładzie Przewozów Regionalnych (1981-2013).

Wieloletni certyfikowany analityk, audytor i menedżer Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Laureat nagród i wyróżnień branżowych (m.in. z zakresu kultury bezpieczeństwa w kolejnictwie i wprowadzania systemowych usprawnień dla pasażerów ze szczególnymi potrzebami).

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search