Koleje Śląskie

Zmiany w Kolejach śląskich

W związku z przeprowadzaną obecnie optymalizacją procesów zarządczych i procesów głównych w spółce Koleje Śląskie sp. z o.o., a także w związku z ciągłym doskonaleniem komunikacji z interesariuszami spółki (i adekwatną odpowiedzią na ich potrzeby), jak również z kolejnym etapem usprawnienia nadzoru nad ofertą handlową przedsiębiorstwa (z ofertami specjalnymi i korektą taryfy łącznie) wprowadzono modyfikacje w modelu funkcjonowania spółki.

Równolegle, od dn. 25 maja 2022 r., przestali pełnić swoje funkcje w Zarządzie spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.:

  1. Alicja Omięcka – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju;
    p. Aleksander Drzewiecki – Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Kolei Śląskich składają serdeczne podziękowania P.T. Wiceprezesom za ich zaangażowanie, profesjonalizm i całość działań tak na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa, jak i starań o uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a także dołączają życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji z realizowania nowych projektów i przedsięwzięć.

Obowiązki byłych Wiceprezesów Zarządu będzie czasowo pełnił Prezes Zarządu, p. Patryk Świrski. Kolejne informacje dot. aktualizacji metodyk zarządzania i prowadzenia działalności statutowej zostaną przekazane w odrębnych komunikatach.

Informujemy, iż spółka podjęła współpracę z międzynarodowy ekspert w innowacyjnym zarządzaniu transportem szynowym wesprze Koleje Śląskie sp. z o.o.

Wojciech Balczun od kilku lat działa jako niezależny ekspert w zakresie branży kolejowej, wspierając podmioty w Polsce, na Ukrainie i w innych krajach naszego regionu. Koleje Śląskie skorzystają z wiedzy eksperckiej Wojciecha Balczuna w kwestiach optymalizacji zarządzania procesami przewozowymi, nadzoru nad całością taboru oraz implementacji najlepszych praktyk i rozwiązań technologicznych (łącznie z innowacjami kolejowymi).

Jest to były prezes Kolei Ukraińskich i PKP Cargo oraz menedżer o międzynarodowej renomie, odpowiedzialny za liczne skuteczne wdrożenia, reformy i optymalizacje zarządcze w branży kolejowej.

Wojciech Balczun w 2006 pełnił funkcję mediatora w sporze zbiorowym w PKP Cargo. A od 28.01. 2008 do 29.01.2013 – jako Prezes Zarządu tej spółki – z sukcesem przeprowadził jej całkowitą restrukturyzację. 12 kwietnia 2016 roku wygrał konkurs na Prezesa Kolei Ukraińskich, którymi zarządzał do sierpnia 2017.

Ponadto pełnił funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP oraz Wiceprezydenta Europejskiej Organizacji Pracodawców Sektora Publicznego (CEEP). Aktualnie jest doradcą Prezesa Pracodawców RP.

Wielokrotnie nagradzany, m.in. tytułem „Menedżera Roku”, „Człowieka Roku – Przyjaciela Kolei”, „Tego, który zmienia polski przemysł”, „Twarzy Biznesu” w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” oraz szczególnym wyróżnieniem, jakim jest „Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji”.

Został również wymieniony – w liście TOP 20 Bloomberg Businessweek Polska – jako jeden z najlepszych menedżerów w czasie kryzysu.

Niezależnie od współpracy z panem Balczunem, Koleje Śląskie uzyskały zgodę na rozpoczęcie procesu rekrutacji Członka Zarządu ds. Technicznych.

 

 

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search