Wszystkie

Nagroda dla górników

Jastrzębska Spółka Węglowa, 6 marca wypłaci swoim pracownikom jednorazową nagrodę pieniężną. Mogą na nią liczyć osoby zatrudnione na dzień 1 stycznia 2017, z przynajmniej półrocznym stażem pracy w JSW oraz czystym kontem, jeżeli chodzi o kary regulaminowe.

Nagrody mają charakter indywidualny. O ich wysokości decyduje kierownictwo danego zakładu. Dodatkowo,  w marcu JSW zobowiązała się również do przeszeregowania o jedną kategorię 10 procent załogi. Zostaną nim objęci wyróżniający się pracownicy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zaszeregowanych na najniższych kategoriach.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search