Wszystkie

Ponownie wśród gigantów

Jastrzębska Spółka Węglowa po sesji 17 marca jest ponownie notowana w indeksie WIG 20 największych i najbardziej płynnych spółek na warszawskiej giełdzie.

W ramach rewizji rocznej indeksów, dokonanej przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, Jastrzębska Spółka Węglowa zastąpiła Eneę. Dla międzynarodowych i krajowych inwestorów, indeks WIG 20, który generuje dużą część obrotów na GPW jest punktem odniesienia przy inwestycjach, a dla spółki to zachęta do dalszej budowy wartości dla akcjonariuszy.

500 proc.wzrost wartości akcji JSW w ciągu roku
8,6 mld zł wartość JSW

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search