Wszystkie

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Jastrzębie-Zdrój!


Jeszcze raz serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi wyborach samorządowych. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi i wspierali mnie podczas trudnej kampanii wyborczej. 

 

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Miasta zostałem wybrany na funkcje Przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. W związku z tym obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania i dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść.  Rada Miasta w Waszym imieniu powierzyła mi wielki mandat zaufania. Wyrażona przez Was wola zmian i nadzieja na lepsze jutro - zobowiązuje. Wierzę, że poprzez ten wybór, dajemy naszemu miastu niespotykaną szansę na nowe, lepsze życie. Na nowe otwarcie i porozumienie. Gwarantuję Państwu, że jestem orędownikiem wielkiego porozumienia i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności za nasze miasto. Przed nami wielkie wyzwania, które potrzebują wsparcia, współdziałania. 


 

Gratuluję jeszcze raz ponownego wyboru pani Prezydent Miasta Annie Hetman i wierzę, że zgodnie z jej wyrażoną wolą szerokiej współpracy, będziemy budować lepsze jutro. Wiem, że obydwoje jesteśmy gotowi na duże ustępstwa. Pomogą nam w tym, wybrani przez Państwa radni - ludzie wspaniali, którym leży na sercu dobro naszego ukochanego miasta. Wiem, że oni również postarają się nie zawieść Państwa oczekiwań. 


 

Czeka nas dużo ciężkiej i odpowiedzialnej wspólnej pracy tej szansy nie możemy zmarnować. 


 

Jeszcze raz dziękuję za wybór, poracie i zaufanie. 


 

Piotr Szereda,
przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search