Wszystkie

W Sejmie o górnictwie

Na wniosek Grzegorza Matusiaka, jastrzębskiego posła Prawa i Sprawiedliwości, rząd przedstawił Sejmowi informację o działaniach podejmowanych w górnictwie. Temat zreferował wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, który jest zarazem pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

- Górnictwo jest dziś w innym miejscu, niż półtora roku temu, kiedy zagrożone były wypłaty dla górników, a pozbawione płynności spółki węglowe stały na krawędzi upadłości. W ramach działań naprawczych udało się m.in. wypracować i wdrożyć zaakceptowany przez wierzycieli program restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz powołać Polską Grupę Górniczą, która przejęła kopalnie Kompanii Węglowej, a z początkiem kwietnia tego roku - także kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego, który nie byłby w stanie samodzielnie obsłużyć 2,5-miliardowego zadłużenia. Dzięki tym decyzjom mamy uporządkowaną strukturę zarządczą w górnictwie węgla kamiennego, wchodzimy w inne ramy decyzyjne. Dziś rozmawiamy o kształtowaniu cen węgla, realizowanych inwestycjach, dyskutujemy, czy na rynku jest niedobór węgla - mówił Grzegorz Tobiszowski. Wiceminister przyznał, że w restrukturyzacji pomogły rosnące w minionym roku ceny węgla. Podkreślił jednak, że górnicze spółki nie skorzystałyby z tego, gdyby nie podjęte działania wewnętrzne.

Jako przykład podał Jastrzębską Spółkę Węglową, gdzie udało się ograniczyć koszta o 20 proc.

Tobiszowski bronił decyzji JSW o przekazaniu KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zaprezentował posłom umowę sprzed dwóch lat między JSW a niemiecką spółką Silesian Coal, posiadającą koncesję na eksploatację złoża węgla pod Orzeszem. Inwestor chciał eksploatować pokład, korzystając z infrastruktury „Krupińskiego”, co - w ocenie resortu energii - dałoby profity niemieckiej spółce, ale nie byłoby korzystne dla JSW. Mówiąc o roli węgla w przyszłym miksie energetycznym Polski wiceminister zapowiedział, że jeszcze przed wakacjami resort energii chce przedłożyć parlamentowi projekt ustawy o rynku mocy, którego założenia mają być wcześniej zaakceptowane przez Komisję Europejską. Ministerstwo Energii chce też przedłożyć do dyskusji w Sejmie polskie stanowisko w sprawie unijnego tzw. pakietu zimowego, którego przyjęcie w proponowanym przez Unię kształcie zablokowałoby w przyszłości inwestycje energetyczne oparte na węglu. „W tej sprawie powinniśmy być zjednoczeni, to kwestia racji stanu Polski” - ocenił Tobiszowski.

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search