Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 24 lipca 2024 20:45
PRZECZYTAJ!
Reklama

Główny Skład Materiałów Wybuchowych w Ruchu „Zofiówka” już działa

Bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych, krótszy czas dojścia do miejsc wykonywania robót strzałowych oraz sprawniejsza organizacja pracy - to zalety Głównego Składu Materiałów Wybuchowych, który uruchomiono na poziomie 900 w Ruchu „Zofiówka”.
Główny Skład Materiałów Wybuchowych w Ruchu „Zofiówka” już działa

Nowa inwestycja odgrywa kluczową rolę w gospodarce środkami strzałowymi umożliwiając składowanie, przechowywanie oraz wydawanie materiałów wybuchowych.

- Konieczność budowy GSMW na poziomie 900 związana była z potrzebą dostarczania środków strzałowych do rejonów wykonania planowanych robót udostępniających i przygotowawczych na poziomie 900, budowanego poziomu 1080 oraz rejonu prowadzenia pogłębiania szybu IIz z poziomu 900 do 1080. Wcześniej skład Materiałów Wybuchowych znajdował się na poziomie 705, którego lokalizacja w znaczny sposób wydłużała transport materiałów wybuchowych do miejsca wykonywania robót strzałowych. Kopalnia dysponowała również ruchomym składem Materiałów Wybuchowych, który ze względu na ograniczoną pojemność magazynową oraz specyfikę składowania materiałów wybuchowych wymagał znacznych nakładów pracy - mówi Piotr Pustelnik,kierownik działu techniki strzałowej kopalni Borynia-Zofiówka-Bzie.

Przedsięwzięcie rozpoczęto od wyboru lokalizacji i analizy potrzeb, na podstawie których wykonano projekt. Następnie przystąpiono do drążenia wyrobisk wraz z wykonaniem powłoki z torkretu, czyli z zastosowaniem betonu natryskowego. Ostatnim, bardzo wymagającym etapem było przystosowanie 638 m wydrążonych wyrobisk oraz odpowiednie wyposażenie składu w sposób umożliwiający spełnienie wymogów Polskiej Normy oraz obowiązujących przepisów. Ten zakres prac okazał się bardzo zróżnicowany, obejmował m.in. wykonanie: tam, pobierki i wylewki na spągu, zabudowy torowiska wraz z montażem obrotnic torowych, konstrukcji do składowania środków strzałowych, powłoki wapiennej, instalacji sygnalizacyjnej i oświetleniowej oraz instalacji uziemiającej.

- Wzorcowa organizacja prac, a także zaangażowanie pracowników oraz ich innowacyjność i wydajność były kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu tej inwestycji - podsumowuje Łukasz Szlązak, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka-Bzie.

GSMW obsługiwać będzie zarówno Ruch „Zofiówka” jak i Ruch „Bzie”.

Źródło: jsw.pl


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
PRZECZYTAJ
Reklama
Reklama
Reklama